Заголовок
1С, Пустая дата, Дата = Неопределено, Дата = ""
Если РеквизитДата = Дата("00010101000000") Тогда
    Сообщить("РеквизитДата = Неопределено");
КонецЕсли;